SUOMEN VIIHDERAVINTOLAT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Johdanto

Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Suomen Viihderavintolat Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Suomen Viihderavintolat Oy, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki, Suomi. Yhteystiedot: info@ardenrestaurants.fi, Puh. 040 196 8636
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi niin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvaillaan.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa ole yhteydessä yhteyshenkilöömme: eva.gustafsson@ardenrestaurants.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Viihderavintolat Oy:n tietosuojaseloste

4. Mitä tietoja käsittelemme?

ArdenApp -tilin luominen ja hallinnointi

Kun asennat ja rekisteröidyt ArdenAppiin, pyydämme sinua antamaan tietyt tiedot, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Nämä tiedot auttavat meitä luomaan ja hallinnoimaan tiliäsi. Seuraamme esimerkiksi vierailukäyttäytymistä, jotta voimme kohdentaa etuja oikein myyntitilanteissa. Käytämme myös keräämiämme tietoja palvelujen ja tarjonnan kehittämiseen.

Mobiilisovelluksessa voit myös halutessasi lisätä postinumeron ja sukupuolen.

ArdenAppin käytön yhteydessä kerätyt henkilötietoryhmät:
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– ikä
– ostotapahtumat
– käyntitapahtumat
– käytetyt edut
– jäsenyyden korotukset

Oikeusperuste:
Suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Sopimus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)
Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) tai yleinen etu (GDPR:n
6 artiklan 1 kohdan e alakohta)

Säilytysaika
Mikäli toivot henkilötietojesi poistamista tai jos tiliäsi ei ole käytetty kahteen vuoteen, poistamme henkilötietosi.

Tilausten ja varauksien hallinnointi ravintoloissa ja sähköisissä kanavissa

Kun teet varauksen tai tilauksen meille, tarvitsemme tietyt tiedot toimenpiteiden toteutukseen ja hallintaan. Käsittelemme tiettyjä henkilötietoja varmistaaksemme varauksenne ja tilauksenne sekä ottaaksemme yhteyttä varaus- ja tilaustietojen osalta.

Henkilötietoryhmät:
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Oikeusperuste:
Suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Sopimus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Säilytysaika
Suomen Viihderavintolat Oy ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on lain mukaan sallittua ja
tarpeellista sen palveluiden tarjoamiseksi.

Markkinoinnin tarjoaminen liittyen ArdenApp -sovelluksen ja nettisivujen käyttöön sekä kyselyjen täyttämiseen
Ottaessasi mobiilisovelluksemme käyttöön tai muissa tilanteissa jolloin annat suostumuksesi markkinoinnille, keräämme tiettyjä tietoja ja käytämme evästeitä tarjotaksemme relevanttia markkinointia sinulle. Pyrimme tunnistamaan mielenkiinnon kohteesi, jotta voimme esitellä sinulle sopivaa sisältöä mobiilisovelluksessamme ja muissa digitaalisissa kanavissamme. Käytämme myös keräämiämme tietoja palvelujen ja tarjonnan kehittämiseen.

Tilanteesta riippuen keräämme seuraavia tietoja:
Ardenapp
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– ikä
– ostotapahtumat
– käyntitapahtumat
– käytetyt edut
– Tasotiedot

Nettisivut
– Laite
– Ip-osoite
– Lokaatio
– Säilytyspaikka
– Yksilöinti
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero

Kyselyt
– etu- ja sukunimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– ravintoloihin ja ravintolatoimintaan liittyvät kiinnostuksen kohteet
– asuinkaupunki
– asuinalue

Oikeusperuste:
Suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Säilytysaika
Suomen Viihderavintolat Oy ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on lain mukaan sallittua ja
tarpeellista sen palveluiden tarjoamiseksi.

Sähköpostimarkkinoinnin tarjoaminen
Rekisteröityessäsi mobiilisovellukseemme tai hyväksyessäsi suoratoistomarkkinoinnin muussa yhteydessä, keräämme sinusta tiettyjä tietoja. Näiden tietojen avulla lähetämme sinulle suoratoistomarkkinointia ja uutiskirjeitä, jotka perustuvat antamaasi suostumukseen. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että viihdyt palveluidemme parissa ja että palaat ravintoloihimme. Uutiskirjeiden ja suoramarkkinoinnin avulla kerromme sinulle tuoreimmista tapahtumista,
ravintolaklubeistamme sekä palveluista ja tuotteista.

Tilanteesta riippuen keräämme seuraavia tietoja:
Henkilötietoryhmät:
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– käyntihistoria

Oikeusperuste:
Suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Säilytysaika
Suomen Viihderavintolat Oy ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on lain mukaan sallittua ja tarpeellista sen palveluiden tarjoamiseksi.

Palveluiden tuottaminen ja kommunikointi kanssasi
Kun olet yhteydessä ravintoloihimme, osallistut arvontoihin tai muuhun ohjelmaan joka vaatii yhteystietojen tallentamista, pyydämme tilanteesta riippuen tiettyjä tietoja varmistaaksemme palvelun sujuvuuden. Tietojen avulla voimme myös olla yhteydessä asiakkaaseen tarpeen tullessa.

Henkilötietoryhmät:
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero

Oikeusperuste:
Suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Sopimus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Säilytysaika
Kyseisiä tietoja Suomen Viihderavintolat Oy ei tallenna eikä poista.

5. Miten tietojasi säilytetään ja kuinka kauan?

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia tämän tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin ja noudattaen Suomen Viihderavintolat Oy:n tietojen säilyttämiseen liittyviä ohjeita, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Henkilötietosi säilytetään koko sopimussuhteen voimassaolon ajan, ja sopimussuhteen päätyttyä ne säilytetään sen aikaa, jonka lainsäädäntö vaatii. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei niiden säilyttäminen ole tarpeen todistusaineiston varmistamiseksi tai oikeusvaateiden vanhentamisen kannalta.

Kaikki henkilötiedot säilytetään ja tallennetaan turvallisesti suojattuihin järjestelmiin. Noudatamme datan minimointiperiaatetta ja tallennamme vain tarpeelliset tiedot turvallisuusriskien vähentämiseksi. Hyödynnämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja varmistaaksemme henkilötietojen suojan. Tällaisiin keinoihin sisältyvät muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset laitetilat sekä salaustekniikoiden soveltaminen. Lisäksi pääsynhallintatoimenpiteiden käyttö varmistaa, että vain valtuutetulla henkilökunnalla on pääsy henkilötietoihin.

6. Mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet?

Johdamme oikeutemme henkilötietojen käsittelyyn lain määrittämistä käsittelyperusteista. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, myöhemmin GDPR, asettaa oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle.

Henkilötietojesi käsittelyn osalta viittaamme seuraaviin oikeusperusteisiin:

Suostumus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Hyväksymällä käyttöehtomme annat suostumuksen henkilötietosi käsittelyyn yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Sopimus (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Käsittelemme henkilötietojasi silloin, kun se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
teidän pyynnöstänne.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) – Henkilötietojesi käsittely on tarpeen edistääksemme oikeutettua etuamme ja tarjotaksemme laadukkaamman tuotteen ja käyttökokemuksen.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) tai yleinen etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e alakohta) – Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää oikeudelliset velvoitteemme.

7. Ulkopuoliset tietolähteet

Käyttäessäsi alustaamme, käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat peräisin eri lähteistä. Tämä sisältää alustan käytön yhteydessä kerätyt tiedot sekä tiedot, jotka olet antanut meille vapaaehtoisesti. Käsittelemme myös henkilötietoja, jotka saamme yhteistyökumppaneiltamme sekä kolmansilta osapuolilta. Varatessasi pöydän nettisivujemme kautta, saamme tarvittavat tiedot Quandoo -palvelun kautta. Saadut tiedot sisältävät muun muassa:

– etu- ja sukunimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– vieraiden määrä
– erityistoiveet

8. Tietoa henkilötietojen vastaanottajista

Käytämme nettisivujen kautta tehdyissä pöytävarauksissa Quandoo -palvelua, joka käsittelee henkilötietojasi varauksen yhteydessä. Varatessasi pöydän nettisivujen kautta, hyväksyt Quandoon tietosuojaselosteen sekä yleiset käyttöehdot.

Ohessa linkki Quandoon tietosuojaselosteeseen sekä yleisiin käyttöehtoihin:
https://www.quandoo.fi/data_privacy
https://www.quandoo.fi/terms-conditions?locale=fi_FI

9. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin?

Me emme siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, ns. kolmansiin maihin. Emme myöskään säilytä tietojanne edellä mainituissa kolmansissa maissa.

Mikäli henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, noudatetaan siinä GDPR:n mukaisia säännöksiä. Tiedonsiirrossa varmistetaan EU:n vaatimuksia vastaava tietosuojan taso.

10. Sinun oikeutesi

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluu tiettyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä. Jos haluat tehdä muutoksia tietoihisi, olethan meihin yhteydessä toimittamalla pyynnöt muutoksista jäljempänä mainittujen yhteystietojen kautta.

Sinulle kuuluu seuraavat oikeudet, kun tietyt edellytykset täyttyvät:

Pääsy tietoihisi – Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä saada lisätietoa käsittelyn luonteesta. Sinulla on oikeus saada kopio käsitellyistä henkilötiedoista.

Tietojen oikaiseminen – Mikäli havaitset tietojesi olevan virheellisiä tai puutteellisia, voit vaatia meitä oikaisemaan tai täydentämään niitä.

Tietojen poistaminen – Voit vaatia tietojesi poistoa tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kun tiedot eivät enää ole tarpeellisia niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen – Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Suostumuksen peruuttaminen – Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa.

Tietojen siirtäminen – Sinulla on oikeus saada meille antamasi sinua koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli mahdollista.

Oikeus vastustaa tietynlaista käsittelyä – Sinulla on eräissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsitellä ollenkaan.

Vastustamisoikeutesi GDPR:n 21 artiklan mukaisesti:

Vastustamisoikeus yksittäisissä tapauksissa:

Lisäksi yllä mainittujen oikeuksien ohella sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kappaleen mukaisesti (tietojen käsittely yleisen edun vuoksi) ja GDPR:n 6 artiklan 1 kappaleen e alakohdan mukaisesti (etujen tasapainottamiseen perustuva käsittely). Mikäli käytät vastustamisoikeuttasi, emme enää käsittele henkilötietojasi, ellei siihen ole pakottavia perusteita, jotka ovat sinun etuasi, oikeuttasi ja vapauttasi tärkeämpiä, tai ellei käsittelyn tarkoituksena ole oikeudellisten vaateiden esittäminen, toteuttaminen tai puolustaminen.

Vastustamisoikeus liittyen mainostarkoituksiin kerättyjen tietojen käsittelyyn:

Sinulla on oikeus kieltäytyä henkilötietojesi käsittelystä suoramainontaan liittyen. Mikäli vastustat tietojesi käsittelyä, emme enää jatkossa käsittele henkilötietojasi kyseisiin tarkoituksiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Jos katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Lisäohjeet ja -tiedot valituksen tekemiseen löydät viranomaisten verkkosivuilta.

11. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä henkilötietojen käsittelyyn tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuviin omiin oikeuksiin liittyen Suomen Viihderavintolat Oy:n toiminnassa, voit olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle, Suomen Viihderavintolat Oy:lle, tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai
postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiosoite on eva.gustafsson@ardenrestaurants.fi ja osoite Kaivokatu 12, 00100 Helsinki, Suomi (Suomen Viihderavintolat Oy).

Voimme tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia pyyntösi koskee.

Varmistaaksemme, että henkilötietoja ei omien oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, Suomen Viihderavintolat Oy voi tarvittaessa pyytää sinua toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Suomen Viihderavintolat Oy voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Suomen Viihderavintolat Oy voi tarvittaessa päivittää tietosuojaselostetta. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä ilmoitetaan asianmukaisesti.